خانه / admin

admin

ضمیر گسسته ؟ ضمیر پیوسته صاحبدل -مدرسه معلم

– محمد حسن صاحبدل قابل توجه دانش آموزان عزیزبحث ضمیر هم جزو این درس استضمیر کلمه ای است که جای اسم قرار می گیردعلی آمد : او آمد او جای علی قرار گرفته ضمیر است ضمیرهال گسسته جدا از اسم می آیند :من – تو -او -ما – شما – ...

ادامه

تدریس تضمین ملک الشعرای بهار بر شعر زیبای سعدی – پایه ی هفتم متوسطه ۱ معلم – صاحبدل

محمد حسن صاحبدل ۲۰:۵۴ تدریس شعر گُل وگِل شعر گل و گل از ملک الشعرای بهاردراین شعر ملک الشعرای بهار شعر سعدی در داخل شعر خودش آورده که به این آرایه تضمین می گوییم اصل شعر سعدی را هم در پایان آورده امشبی در محفلی با آه و سوزیشنیدستم که ...

ادامه

توضیح شعر ای مرغک پروین اعتصامی درس ۱۰ فارسی هفتم -متوسطه ۱ معلم

محمد حسن صاحبدل ۲۰:۴۲ این هم معنی معنی شعر ای مرغک پروین اعتصامیای مرغک خرد ز اشیانه پرواز کن و پریدن اموزای پرنده ی کوچک از اشیانه ات پرواز کن تا پریدن را یاد بگیری تا کی حرکات کودکانه؟ در باغ و چمن چمیدن اموز تا کی می خواهی رفتار ...

ادامه

معنی لغات درس دهم فارسی هفتم – متوسطه ۱ معلم

محمد حسن صاحبدل ۱۹:۳۲ درس دهم : کلاس ادبیاتچشم دوختن : کنایه از نگاه کردن جاذبه : گیرایی/جذابیتدستپاچگی:عجله/شتاب زدگی جرئت:شجاعتلحن:آهنگ مندیش:نیندیش /مخفف میندیش پاسی:قسمتی یابخشی از زمان /پاسی ازشب:قسمتی ازشب مردم چشم:مردمک چشم تحسین:آفرین گفتننوابغ:جمع نابغه باهوش و زیرک خرد:کوچکنظیر :همانند فراغت :آسودگی پروا:ترستلاوت:خواندن قران درک:فهمیدن ودریافتنمعانی:جمع معنی چمیدن: به ...

ادامه

آرایه های ادبی پایه ی هفتم -مدرسه ی معلم-صاحبدل

آرایه های ادبی :  1 ـ تشخیص (آدم نِمایی ـ جان بخشی به اَشیاء ـ شَخصیّت بخشی ) : نسبت دادن اعمالِ انسانی به غیرِ انسان را  تشخیص می گویند. مثال : اَبر  از شوقِ کِه می خَندد بدین سان قاه قاه : در این مصراع آرایه ی تشخیص  وجود دارد ...

ادامه

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول(۴)-متوسطه۱معلم – صاحبدل

آزمون ادبیات فارسی هفتم نوبت اول  متوسطه ا معلم – دبیر :صاحبدل سوال اول:        به دریا بنگرم دریا تو بینم          به صحرا بنگرم صحرا توبینم          (  4نمره   ) ۱)بیت بالا چند جمله است؟ ۲)فعل های بیت بالا را بنویسید. ۳)مفعول ها ومتمم ها را مشخص کنید .( دقیقا  در ...

ادامه

فارسی هفتم درس علم زندگانی-مدرسه معلم- صاحبدل

نام درس : فارسی | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | برگرفته از سایت  نمره برتر | تکمیل واضافات از صاحبدل معنی درس علم زندگانی فارسی هفتم : علم زندگانی در درس ۷ فارسی هفتم 🔻قالب شعر: مثنوی🔻شاعر: پروین اعتصامی 🔹 معنی واژه های درس هفتم شوق: اشتیاق، علاقهجرات: شهامتشاخسار: شاخه درختبامک: ...

ادامه

نمونه سوال آزمون فارسی هفتم نوبت اول (۳) مدرسه معلم – صاحبدل

سوال آزمون  در منزل ادبیات فارسی هفتم نوبت اول سوال اول  :      تورا پرواز بس زود است ودشوار        ز نوکاران که خواهد کار بسیار؟ با توجه به بیت بالا به سوالات زیر پاسخ دهید : الف)فعل ربطی، مسند و نهاد  مصراع اول را بنویسید. (۳) فعل ربطی                        مسند                       نهاد ب)در ...

ادامه