خانه / دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

ضمیر گسسته ؟ ضمیر پیوسته صاحبدل -مدرسه معلم

– محمد حسن صاحبدل قابل توجه دانش آموزان عزیزبحث ضمیر هم جزو این درس استضمیر کلمه ای است که جای اسم قرار می گیردعلی آمد : او آمد او جای علی قرار گرفته ضمیر است ضمیرهال گسسته جدا از اسم می آیند :من – تو -او -ما – شما – ...

ادامه

توضیح شعر ای مرغک پروین اعتصامی درس ۱۰ فارسی هفتم -متوسطه ۱ معلم

محمد حسن صاحبدل ۲۰:۴۲ این هم معنی معنی شعر ای مرغک پروین اعتصامیای مرغک خرد ز اشیانه پرواز کن و پریدن اموزای پرنده ی کوچک از اشیانه ات پرواز کن تا پریدن را یاد بگیری تا کی حرکات کودکانه؟ در باغ و چمن چمیدن اموز تا کی می خواهی رفتار ...

ادامه

معنی لغات درس دهم فارسی هفتم – متوسطه ۱ معلم

محمد حسن صاحبدل ۱۹:۳۲ درس دهم : کلاس ادبیاتچشم دوختن : کنایه از نگاه کردن جاذبه : گیرایی/جذابیتدستپاچگی:عجله/شتاب زدگی جرئت:شجاعتلحن:آهنگ مندیش:نیندیش /مخفف میندیش پاسی:قسمتی یابخشی از زمان /پاسی ازشب:قسمتی ازشب مردم چشم:مردمک چشم تحسین:آفرین گفتننوابغ:جمع نابغه باهوش و زیرک خرد:کوچکنظیر :همانند فراغت :آسودگی پروا:ترستلاوت:خواندن قران درک:فهمیدن ودریافتنمعانی:جمع معنی چمیدن: به ...

ادامه

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول(۴)-متوسطه۱معلم – صاحبدل

آزمون ادبیات فارسی هفتم نوبت اول  متوسطه ا معلم – دبیر :صاحبدل سوال اول:        به دریا بنگرم دریا تو بینم          به صحرا بنگرم صحرا توبینم          (  4نمره   ) ۱)بیت بالا چند جمله است؟ ۲)فعل های بیت بالا را بنویسید. ۳)مفعول ها ومتمم ها را مشخص کنید .( دقیقا  در ...

ادامه

افعال ربطی یا اسنادی

فعل ربطی فعل کلمه ای است که انجام کار یا روی دادن حالتی را نشان می دهد و شخص شمار و زمان دارد. فعل جمله را کامل می کند خود فعل به تنهایی یک جمله محسوب می شود. در شعر ها فعل ها می توانند اول ، وسط یا آخر ...

ادامه

ارکان تشبیه

ارکان تشبیه        به مثال های زیر توجه فرمایید: ۱)صورتش مانند لبو سرخ شد ۲)آسمان مثل  نقره گشت سفید  در مثال اول  (صورتش)  را به (لبو) تشبیه کرده ایم ودر مثال دوم (آسمان ) را به( نقره)  تشبیه کرده ایم  ارکان تشبیه  عبارتند از  1) مشبه : چیزی که تشبیه ...

ادامه

آزمون چند گزینه ای فارسی هفتم (درس ۱- الف) مدرسه متوسطه یک معلم *** صاحبدل

۱)عبارت (جهان جمله فروغ روی حق دان) باکدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟ الف)به دریا بنگرم دریا ته وینم ب)به صحرا بنگرم صحرا ته وینم ج)هر ورقش دفتریست معرفت کردگار د)با نور خود آشنایی ام ده ۲)عبارت (الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم ،جانی ده که کار آن ...

ادامه