خانه / گويش الويري

گويش الويري

گویش الویری وزبان های کهن

• پرویز دولتخانی زبان الویری وزبانهای کهن ۱- گویش الویر وزبان اوستایی ایِِزم(Eizem) در گویش الویری واییسم در زبان اوستا به معنای هیزم که در زبان پهلوی هیسم گفته می شد بَوین(Bavin )در گویش الویری واوستا درست بایک تلفظ به معنای ببین. اِخوا ِرم(Ekhvarem)با واو معدوله در گویش الویری ودر ...

ادامه

کندوکاوی در ظرائف گویش الویری

کندوکاوی در پیشوند های افعال در گویش الویری ( ۱) قبلا گفتیم که پیشوند های افعال در زبان الویری عبارتند از : ( آ ) ، ( اُ ) ، ( د ِ ) و ( ب ِ ) در این گفتار به گوشه ای از ظرائف این این پیشوند ...

ادامه