خانه / خلاقيت

خلاقيت

تکنیک scamperدر خلاقیت

تکنیک اسکمپر این تکنیک که «سؤالات ایده برانگیز» نیز نامیده می‌شود، مجموعه‌ای از سوالات است که به فرد کمک می‌کند تا موضوع و مسئله مورد نظر خود را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و به ایده‌های جدیدی دست یابد که در شرایط معمول تصور این ایده‌ها دور از ...

ادامه

scamper الفبای خلاقیت

» SCAMPER It can often be difficult to come up with new ideas when you’re trying to develop or improve a product or service. This is where creative brainstorming techniques like SCAMPER can help. This tool helps you generate ideas for new products and services by encouraging you to think ...

ادامه

Creative Problem Solving with SCAMPER

  Creative Problem Solving with SCAMPER   SCAMPER is a technique you can use to spark your creativity and help you overcome any challenge you may be facing. In essence, SCAMPER is a general-purpose checklist with idea-spurring questions — which is both easy to use and surprisingly powerful. It was ...

ادامه

روش هایscamper در خلاقیت

SCAMPERیعنی چه؟ S: جایگزینی(Substitute) C: ترکیب(Combine) A:اقتباس (Adapt) M: تقویت (Magnify) P: بکاربستن در دیگر کاربردها (Put to Other Uses) E: حذف (یا کوچک کردن) (Eliminate (or Minify)) R: بازآرایی (یا معکوس کردن) (Rearrange (or Reverse) برای استفاده از تکنیک اسکمپر، در ابتدا مسئله ای را که مایلید حل کنید ...

ادامه

روش های پر ورش خلاقیت

روش های پر ورش خلاقیت     روش فهرست صفات :   مثال اول:   در کلاس درس ؛ ۱) یک شییء را در کلاس در نظر بگیرید . ۲) دانش آموزان از طریق بارش فکری صفات وخصوصیات آن را فهرست کنند.   ۳) یک شییء دیگر در کلاس در ...

ادامه

پرورش خلاقیت (الگوی بدیعه پردازی)

روش بدیعه پردازی: هدف این الگوافزایش تفکر خلاق در فرد و گروه می باشد هنگام اسثفاده از این الگو ناچاریم عمدا تفکر منطقی را کنار بگذاریم و قدری در دنیای خیال سیر کنیم فراموش نکنیم خلاقیت در دنیای امروزه حرف اول را میزند و تفاوت آدم ها در استفاده از ...

ادامه

کار گاه خلاقیت جلسه ی اول

بانام خدای بزرگ کارگاه خلاقیت را با یک بازی فکری شروع می کنیم سعی کنیدبا چند بار تکرار این بازی رمز آن را کشف کنید (درقسمت سر فصل ها باز ی ریاضی را کلیک کنید) کارگاه آموزش روش تحقیق ( کتابخانه ای)   به نام خداوند دانا وتوانا روش تحقیق ...

ادامه

کارگاه خلاقیت جلسه ی ۲

کارگاه خلاقیت –جلسه ی دوم ۱) حداقل ۱۰ مورد از شباهت های خودکار و دماسنج رابنویسید. ۲) مناظره ای بین خودکار و دماسنج به نظم یا نثر بنویسید. ۳) اگر یک چشمه بودم …………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ۴)در یک صفحه ی شطرنج چند مربع دیده می شود؟(برای پیدا کردن راهبرد ،از مربع ...

ادامه

کارگاه خلاقیت

کارگاه خلاقیت –جلسه ی سوم ۱)۵نفر به هم می رسند وباهم دست می دهند .تعداد حالت ها را بانمودار نشان دهید. ۲) یک قفل دارای رمز ۵ رقمی است (فقط با رقم های ۰ و ۱ ) تعداد رمز های این قفل چند تا است؟ ۳) یک قفل رمزی با ...

ادامه