متون ديني

متن کامل خطبه فدک

متن کامل خطبه فدک زمانی که ابوبکر تصمیم گرفت که فدک را از فاطمه بازستاند و این مطلب و خبر به فاطمه ی زهرا سلام الله علیها رسید سر بند خود را بر بست و چادر خویش را برخود فرو پیچید و با جماعتی از زنان قوم و خدمتکاران خود ...

ادامه

والتین والزیتون

والتین والزیتون   علت قسم خوردن خداوند به انجیر و زیتون چیست؟ خداوند متعال در قرآن کریم به زیتون و انجیر قسم یاد کرده است که مفسرین برای آن جواب های ارائه کرده اند اما سوای تفسیرهایی که برای این قبیل قسم ها در قرآن آمده است، چرا قرآن به زیتون ...

ادامه

خطبه ی غدیر در یک نظر

سخنرانى تاریخى پیامبر(ص) در غدیر – که حدود یک ساعت طول کشید – در یازده بخش قابل فصل بندی است: ۱)حضرت در اولین بخش سخن به حمد و ثناى الهى پرداختند و صفات قدرت و رحمت حق تعالى را ذکر فرمودند، و بعد از آن به بندگى خود در مقابل ...

ادامه

ترجمه ی خطبه ی غدیر

ترجمه خطبه غدیر حمد و ثنای الهی ستایش خداوندی را که در یگانگی، والا و در بی‌همتایی، نزدیک و در اقتدار شکوهمند، و در ارکان خود بسی بزرگ است. دانشش بر همه چیز احاطه دارد و حال آن که او در مقام خوش است و آفریدگان، همگی مقهور قدرت اویند. ...

ادامه

خطبه ی غدیر در یک نظر

خطابه غدیر در یک نظر سخنرانى تاریخى پیامبر(ص) در غدیر – که حدود یک ساعت طول کشید – در یازده بخش قابل فصل بندی است: ۱)حضرت در اولین بخش سخن به حمد و ثناى الهى پرداختند و صفات قدرت و رحمت حق تعالى را ذکر فرمودند، و بعد از آن ...

ادامه