خانه / ادبیات

ادبیات

آرایه های ادبی پایه ی هفتم -مدرسه ی معلم-صاحبدل

آرایه های ادبی :  1 ـ تشخیص (آدم نِمایی ـ جان بخشی به اَشیاء ـ شَخصیّت بخشی ) : نسبت دادن اعمالِ انسانی به غیرِ انسان را  تشخیص می گویند. مثال : اَبر  از شوقِ کِه می خَندد بدین سان قاه قاه : در این مصراع آرایه ی تشخیص  وجود دارد ...

ادامه

نمونه سوال فارسی هفتم نوبت اول(۴)-متوسطه۱معلم – صاحبدل

آزمون ادبیات فارسی هفتم نوبت اول  متوسطه ا معلم – دبیر :صاحبدل سوال اول:        به دریا بنگرم دریا تو بینم          به صحرا بنگرم صحرا توبینم          (  4نمره   ) ۱)بیت بالا چند جمله است؟ ۲)فعل های بیت بالا را بنویسید. ۳)مفعول ها ومتمم ها را مشخص کنید .( دقیقا  در ...

ادامه

فارسی هفتم درس علم زندگانی-مدرسه معلم- صاحبدل

نام درس : فارسی | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | برگرفته از سایت  نمره برتر | تکمیل واضافات از صاحبدل معنی درس علم زندگانی فارسی هفتم : علم زندگانی در درس ۷ فارسی هفتم 🔻قالب شعر: مثنوی🔻شاعر: پروین اعتصامی 🔹 معنی واژه های درس هفتم شوق: اشتیاق، علاقهجرات: شهامتشاخسار: شاخه درختبامک: ...

ادامه

آزمون چند گزینه ای فارسی هفتم (۲) متوسطه معلم – صاحبدل

آزمون چند گزینه ای  فارسی  شماره ۲   1)کدام ترکیب با بقیه فرق می کند؟      الف-معرفت کردگار/ب-چشمه ی معرفت / ج-زنگ انشا/ د-آغاز سخن ۲)درکدام گزینه ترکیب وصفی دیده نمی شود ؟ الف-گل زیبا/ ب- ظرف آب / ج-متن دلنشین / د-معلم مهربان ۳)در بیت زیر منادا کدام است ؟ ...

ادامه

افعال ربطی یا اسنادی

فعل ربطی فعل کلمه ای است که انجام کار یا روی دادن حالتی را نشان می دهد و شخص شمار و زمان دارد. فعل جمله را کامل می کند خود فعل به تنهایی یک جمله محسوب می شود. در شعر ها فعل ها می توانند اول ، وسط یا آخر ...

ادامه

آزمون چند گزینه ای فارسی هفتم (درس ۱- الف) مدرسه متوسطه یک معلم *** صاحبدل

۱)عبارت (جهان جمله فروغ روی حق دان) باکدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟ الف)به دریا بنگرم دریا ته وینم ب)به صحرا بنگرم صحرا ته وینم ج)هر ورقش دفتریست معرفت کردگار د)با نور خود آشنایی ام ده ۲)عبارت (الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم ،جانی ده که کار آن ...

ادامه

تفاوت حرف اضافه،حرف ربط وحرف عطف

تفاوت حرف اضافه و حرف ربط وحرف عطف تفاوت حرف اضافه و حرف ربط را می توان این گونه بیان کرد که حرف ربط بین دوجمله می آید وآن دو را به هم مربوط می کند ولی حرف اضافه داخل یک جمله می آید و کلمۀ بعد از خودش را ...

ادامه

متمم چیست؟

متوسطه ۱ معلم کلاس ادبیات فارسی هفتم دبیر : صاحبدل —————————————————————————————– متمم چیست؟ اسم یا گروه اسمی که بعد از حرف اضافه می آیدمتمم نام دارد. متمم یعنی تمام کننده ی معنای فعل بعضی از حروف اضافه از این قرار است از.به.با.برای.در.مثل.به جز .به غیر از.بی.بر.بدون… مثال: زندگی بدون تلاش ...

ادامه

روش شمارش تعداد جملات (فارسی هفتم)

روش  شمارش تعداد جمله ها    محمد حسن صاحبدل                  متوسطه  1  معلم تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید . ۱- فعل های حاضر در جمله را می شماریم. ۲- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم. ۳-شبه جمله -تمام شبه جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند ...

ادامه

کنایه های سفر نامه اصفهان فارسی هفتم

مدرسه ی متوسطه ۱ معلم                  ادبیات فارسی هفتم:        دبیر : صاحبدل    کنایه های سفر نامه ی اصفهان                                                                          از کوره در می رود                  خشمگین می شود تونخش رفتم                         روی آن تمرکز کردم کلافه شدم                             خیلی ناراحت شدم از زبان افتاد              ...

ادامه