خانه / ادبیات (page 3)

ادبیات

مشاعره شاه نعمت الله ولی باحافظ

مشاعره شاه نعمت الله ولی و حافظ : این غزل را شاه نعمت الله ولی سروده: ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم در حبس صورتیم و چنین شاد و خرّمیم بنگر که در سراچه معنا چه ها کنیم رندان لا ...

ادامه

داستانک:جای خالی

مداد رنگی ها مشغول بودند… به جز مداد سفید… هیچ کسی به او کار نمی داد… همه می گفتند: {تو به هیچ دردی نمی خوری} یک شب که مداد رنگی ها…توی سیاهی کاغذ گم شده بودند… مداد سفید تا صبح کار کرد… ماه کشید…مهتاب کشید… و آنقدر ستاره کشید که ...

ادامه

زندگی یعنی چه

زندگی یعنی چه؟ شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد ، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی ...

ادامه

تسبیح خداوند تعالی ( بحر طویل از ابوالقاسم حالت)

دوستان، آمده ام باز، که این دفتر ممتاز، کنم باز و شوم قافیه پرداز و سخن را کنم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است، صبور است و حلیم است، نصیر است و رئوف است و کریم است، قدیر است و قدیم است. خدایی ...

ادامه

لا لایی بیداری حضرت زهرا (ع) به امام حسن(ع)

اشبه اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن و اعبد الها ذاالمننن و لا توال ذالاحن آنچه در پیش رو دارید، تحلیل و تفسیر دو بیت از اشعار ادیبانه ای است که حضرت زهرا(س) آنگاه که با فرزند ارشدش حضرت حسن مجتبی(ع) نجوای مادرانه داشت و به تربیت روحی و ...

ادامه

دل نوشته ها

ای خدای بزرگ در این واپسین دقایق شب آخرین جمعه ی رمضان دست نیاز به سوی بی نیاز دراز می کنم وگزیده ای از تمامی خواسته هایم را درفرصت اندکی که تااذان صبح باقی مانده تکرار می کنم وعاجزانه از تو طلب اجابت می کنم : ای خدای من تمامی ...

ادامه

گویش های محلی نگهبان امینی برای واژگان اصیل زبان فارسی

گویش های محلی نگهبان امینی برای واژگان اصیل زبان فارسی سخن را باخاطره ای از یکی از کلاس های درس فارسی آغاز می کنم .چندی پیش در یکی از کلاس های مقطع راهنمایی یکی از دانش آموزان پرسید آقا چرا امسال درکتاب فارسی ما کلمه ی اوّل تشدید دارد ولی ...

ادامه

حکایت

این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد رایت از گرد راه و رنج رکاب گفت با پرده از طریق عتاب

ادامه