خانه / ریاضیات / گوشه ای از خلاصه الحساب ۱ (اعدادتام)

گوشه ای از خلاصه الحساب ۱ (اعدادتام)

عدد تام عددی است که مساوی با مجموع مقسوم علیه های خود باشد ( به جز خودش) مانندعددشش که برابراست بامجموع اعداد ۱و۲و۳
بااین توضیح ازاعداد ۱۰تا۲۰کدام عددکامل می باشد؟ منتظر پا سخ صحیح باشید .
صاحبدل

پاسخ  با توضیحات بالا هیچ کدام از اعداد بالا عدد کامل نمی باشد .
****************************************************************************

ریاضیات به سبک شیخ بهایی

در جمع چند عدد چند رقمی که زیر هم نوشته شده بجای آنک اعداد از سمت راست جمع زده شوند، از سمت چپ جمع زده می

شوند. مثلا:

۹ ۴ ۵ ۶
۲ ۴ ۵ ۷
۹ ۵ ۶ ۳

——————-
۱۶۰۰۰
۱۶۰۰
۱۳۰
۲۰
———-

۱۷۷۵۰

مطالب مرتبط

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت اول

دریافت