کلاس روش تحقیق -جلسه نهم

در این جلسه ابتدا کلیه ی اجزاء یک تحقیق رافهرست وار ذکر می کنیم و بخش هایی از تحقیق را که در جلسات قبل به آن ها نپرداخته ایم در کلاس توضیح می دهیم تا فرا گیران آخرین بخش های کار را هم به اتمام برسانند اجزاء تحقیق به ترتیب ...

ادامه

کارگاه آموزش روش تحقیق (جلسه هشتم)

از محتوای یک تحقیق دانش آموزی چند جزء دیگر باقی مانده است که در این جلسه به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم واز فراگیران کلاس می خواهیم که این دوقسمت از کار تحقیق را درکلاس انجام دهند : ضمائم – ممکن است محقق ،عکس ها ،نمودار ها ...

ادامه

کلاس روش تحقیق – جلسه ی هفتم

درجلسات قبل انتخاب موضوع تحقیق ، طرح سوال تحقیق ، انتخاب منابع ، فیش برداری ،طبقه بندی فیش ها وتدوین فصول تحقیق را بررسی کردیم .در این جلسه دوبخش دیگر ازفرایندتحقیق را مورد بر رسی قرار می دهیم : چکیده ی تحقیق – در این قسمت ابتدا سوالات تحقیق را ...

ادامه

لا لایی بیداری حضرت زهرا (ع) به امام حسن(ع)

اشبه اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن و اعبد الها ذاالمننن و لا توال ذالاحن آنچه در پیش رو دارید، تحلیل و تفسیر دو بیت از اشعار ادیبانه ای است که حضرت زهرا(س) آنگاه که با فرزند ارشدش حضرت حسن مجتبی(ع) نجوای مادرانه داشت و به تربیت روحی و ...

ادامه

کلاس روش تحقیق جلسه ی ششم

طبقه بندی مطالب (فصل بندی تحقیق) در این جلسه از اعضای کلاس می خواهیم کلیه ی فیش ها و یاد داشتهای خود را به کلاس بیاورند . هر گروه فیش های خود را در اختیار سر گروه قرار می دهند وبا همکاری یکدیگر وباتوجه به عنوان های فرعی که روی ...

ادامه

کندوکاوی در ظرائف گویش الویری

کندوکاوی در پیشوند های افعال در گویش الویری ( ۱) قبلا گفتیم که پیشوند های افعال در زبان الویری عبارتند از : ( آ ) ، ( اُ ) ، ( د ِ ) و ( ب ِ ) در این گفتار به گوشه ای از ظرائف این این پیشوند ...

ادامه

فیش برداری

روش تحقیق – جلسه ی پنجم در این جلسه اعضای کلاس منابع انتخاب شده برای تحقیق را به کلاس می آورند و روش فیش بر داری از مطالب را با اجرای در کلاس یاد می گیرند . هنگام فیش برداری اولا باید سر برگ فیش را کاملا تکمیل کنند . ...

ادامه

کارگاه آموزش روش تحقیق ( کتابخانه ای)

به نام خداوند دانا وتوانا روش تحقیق به شکل های مختلفی تدریس می شود . در دانشگاه ها معمولا به صورت یک درس ۲واحدی تئوری   در مدرسه ی ما  روش تدریس به صورت کار گاهی است یعنی آن چه که دریک جلسه باید تدریس شود در همان کلاس  ۱۲نفره به ...

ادامه

دل نوشته ها

ای خدای بزرگ در این واپسین دقایق شب آخرین جمعه ی رمضان دست نیاز به سوی بی نیاز دراز می کنم وگزیده ای از تمامی خواسته هایم را درفرصت اندکی که تااذان صبح باقی مانده تکرار می کنم وعاجزانه از تو طلب اجابت می کنم : ای خدای من تمامی ...

ادامه

گویش های محلی نگهبان امینی برای واژگان اصیل زبان فارسی

گویش های محلی نگهبان امینی برای واژگان اصیل زبان فارسی سخن را باخاطره ای از یکی از کلاس های درس فارسی آغاز می کنم .چندی پیش در یکی از کلاس های مقطع راهنمایی یکی از دانش آموزان پرسید آقا چرا امسال درکتاب فارسی ما کلمه ی اوّل تشدید دارد ولی ...

ادامه