نقاط قوت منحصر به خود ، نقاط ضعف مشترک

تجربه و خاطرات معلم : نقاط ضعف مشترک و نقاط قوت برجسته                                 این یک تجربه شخصی است که طی سال ها تدریس در کلاس ها و مدیریت واحدهای آموزشی به دست آورده ام و آن این است که: انسان ها در نقاط ضعف اشتراکات زیادی دارند اما هر انسان ...

ادامه

متمم چیست؟

متوسطه ۱ معلم کلاس ادبیات فارسی هفتم دبیر : صاحبدل —————————————————————————————– متمم چیست؟ اسم یا گروه اسمی که بعد از حرف اضافه می آیدمتمم نام دارد. متمم یعنی تمام کننده ی معنای فعل بعضی از حروف اضافه از این قرار است از.به.با.برای.در.مثل.به جز .به غیر از.بی.بر.بدون… مثال: زندگی بدون تلاش ...

ادامه

روش شمارش تعداد جملات (فارسی هفتم)

روش  شمارش تعداد جمله ها    محمد حسن صاحبدل                  متوسطه  1  معلم تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید . ۱- فعل های حاضر در جمله را می شماریم. ۲- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم. ۳-شبه جمله -تمام شبه جمله ها به عنوان جمله حساب می شوند ...

ادامه

کنایه های سفر نامه اصفهان فارسی هفتم

مدرسه ی متوسطه ۱ معلم                  ادبیات فارسی هفتم:        دبیر : صاحبدل    کنایه های سفر نامه ی اصفهان                                                                          از کوره در می رود                  خشمگین می شود تونخش رفتم                         روی آن تمرکز کردم کلافه شدم                             خیلی ناراحت شدم از زبان افتاد              ...

ادامه

از ساخت گرایی به معرفت در آموزش ادبیات فارسی

از ساخت گرایی به  معرفت در آموزش ادبیات فارسی             محمد حسن صاحبدل مقدمه : ساخت گرایی یعنی تولید علم توسط دانش آموز ،ساخت گرایی اگر به طور صحیح وکامل انجام شودنهایتا فرد را به دانش مورد نظر مجهز می کند . ولی آیا همین کافی است؟ به عنوان مثال ...

ادامه

شاگردانمان را بیشتر بشناسیم

م 🔸سالها پیش دانش آموزی که ظاهراً کارش را خوب انجام نداده بود، مخاطب قرار دادم و گفتم: فردا باید همراه پدرت به مدرسه بیایی. گفت: آقا من پدر ندارم.! … یکی دو ماه گذشت… دوباره به دلیل دیگری این دانش آموز به من ارجاع داده شد، غافل از گفتگوی ...

ادامه

لطف الهی قانون احتمالات را به هم می زند

در کتاب آئین زندگی دیل کارنگی خواندم : ” امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودی. “ ۱- فردا قرار است برای من اتفاق مهمی بیفتد. نمی دانم نتیجه این طرفی است یا آن طرفی! به نفع من است یا به ضرر من؟! خدایا کمکم کن. امام رضا دستم ...

ادامه

رمز موفقیت شاگرد اول ها

چند سال پیش -به عنوان معاون آموزشی- شاگردان ممتاز کلاس ها را به اتاقم دعوت کردم و از آن ها خواستم که رمز موفقیت خودشان را در یک برگه بنویسند و به من بدهند. بعد از مطالعه و جمع بندی نوشته ها، ماحصل مطالب این سه نکته بود: ۱) وقتی ...

ادامه

خاطرات معلمی ( معلم انشای من)

سلام مطلبی را که ارسال می کنم یک تجربه ی تربیتی می باشد که یکی از اولیای دانش آموزان هنگام مصاحبه ی گزینش فرزندشان اظهار کرده است. من تمام موفقیت خودم را مدیون یک معلم می دانم – معلم انشا، من دانش آموزی بسیار کم رو بودم. هر نوع اظهار نظر ...

ادامه

خانه مدرسه ی اول

” اگر مدرسه، خانه دوم دانش آموز است؛ خانه، مدرسه اوّلِ اوست… ” در یک موسسه آموزشی، دانش آموزی به علتِ ضعفِ درسی به من معرفی شد. دختر خانمی بود که کلاس چهارم ابتدایی درس می خواند. گفتند: ریاضی او ضعیف است. برای ایجاد ارتباط و ریشه یابی مشکل، سر ...

ادامه