چرا فاطمه فاطمه است ؟

چرا فاطمه فاطمه است؟ فاطمه وصفی است از مصدر (فطم ) فطم :طفل از شیر گرفته شده فطم :بریدن، آزاد کردن فاطمه :بر وزن فاعل ، معنی مفعولی می دهد ، یعنی بریده شده، جدا شده جدا شده از چه چیز ؟ جدا شده از جهل و پلیدی ،از شر ...

ادامه

سروده ها

تاکی ؟ تاچند؟ تاکی گذرانی به هوس عمر گران را ؟ تاچند به غفلت گذرانی تو جهان را؟ عمرت گذرد تاتو بخواهی ونخواهی کالای گرانی ست تو ارزان مده آن را بنشین به لب جوی ونگه کن که چه بینی ؟ این عمر شبیه است همان آب روان را گر ...

ادامه

آرزوی علی

آرزوی علی تـا عـلــی ماهَـش بـه ســوی قبـــر بُرد مـاه، رخ از شــرم، پـشـت ابـــــر بُرد آرزوهــا را عـلــی در خــــاک کـــرد خـاک هــم گـویی گــریبـان چاک کرد زد صــدا: ای خــاک، جـانـانــم بگیــر تــن نـمـانــده هیـچ از او، جـانـــم بگیر نــاگــهـان بـر یــاری دســــت خــــــدا دسـتــی آمـد، همچو دست ...

ادامه

گویش الویری وزبان های کهن

• پرویز دولتخانی زبان الویری وزبانهای کهن ۱- گویش الویر وزبان اوستایی ایِِزم(Eizem) در گویش الویری واییسم در زبان اوستا به معنای هیزم که در زبان پهلوی هیسم گفته می شد بَوین(Bavin )در گویش الویری واوستا درست بایک تلفظ به معنای ببین. اِخوا ِرم(Ekhvarem)با واو معدوله در گویش الویری ودر ...

ادامه

خورشید من برآی که وقت دمیدن است

خورشید من بر آی که وقت دمیدن است شعری از رهبر انقلاب دل را زبی خودی سر از خود رمیدن است. جان را هوای از قفس تن پریدن است. از بیم مرگ نیست که سر دادم فغان بانگ جرس زشوق به منزل رسیدن است. سوی تو ای خلاصه ی گلزار ...

ادامه

مشاعره شاه نعمت الله ولی باحافظ

مشاعره شاه نعمت الله ولی و حافظ : این غزل را شاه نعمت الله ولی سروده: ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم در حبس صورتیم و چنین شاد و خرّمیم بنگر که در سراچه معنا چه ها کنیم رندان لا ...

ادامه

داستانک:جای خالی

مداد رنگی ها مشغول بودند… به جز مداد سفید… هیچ کسی به او کار نمی داد… همه می گفتند: {تو به هیچ دردی نمی خوری} یک شب که مداد رنگی ها…توی سیاهی کاغذ گم شده بودند… مداد سفید تا صبح کار کرد… ماه کشید…مهتاب کشید… و آنقدر ستاره کشید که ...

ادامه

زندگی یعنی چه

زندگی یعنی چه؟ شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید ،هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد ، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی ...

ادامه

گوشه هایی از خلاصه الحساب شیخ بهایی

جواب فی البداهه ی حضرت علی علیه السلام در مورد عددی که به اعداد ۲تا ۱۰ قابل قسمت است مردی‌ یهودی نزد أمیرالمؤمنین‌ علیّ بن‌ أبی‌طالب‌ علیه‌ السّلام‌ آمد، و گفت‌: کوچکترین عددی‌ را برای‌ من‌ نام‌ ببر که بر۲و۳و۴و۵و۶و۷و۸و۹و۱۰ بخش پذیر باشد،. حضرت‌ گفتند: اضْرِب‌ أیَّامَ اُسْبُوعِکَ فِی‌ أیَّامِ ...

ادامه

تسبیح خداوند تعالی ( بحر طویل از ابوالقاسم حالت)

دوستان، آمده ام باز، که این دفتر ممتاز، کنم باز و شوم قافیه پرداز و سخن را کنم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است، صبور است و حلیم است، نصیر است و رئوف است و کریم است، قدیر است و قدیم است. خدایی ...

ادامه