به نام خداوند مهر آفرین
بهداشت روانی
طفل ،از غضبِ گاه به گاه ِمادر باشد چه لطیف عذر خواه مادر!
مادر چوبه قهر خیزدش بگریزد دانی به کجا ؟ هم به پناه مادر
سخن از بهداشت روانی است، مقوله ای که از بهداشت جسمی جدا نیست . ناگفته پیداست که سلامتِ جسم و روان دوبال از سلامت من و شماست. واما بهداشت روانی چیست؟
بهداشت روانی : تواناییِ سازگاری با دیدگاه های خود ودیگران و رویارویی با مشکلات زندگی است . اگر با دقت به کلمه کلمه ی این تعریف توجه کنیم اهمیت بهداشت روانی را در فرایند موفقیت وشادکامی در می یابیم. وتوجهی دوباره به آن آشکار خواهد کرد که من تا چه اندازه از بهداشت روانی بهره مند می باشم.
عوامل موثر در بهداشت روانی : این عوامل بسیارند که در این مختصر نمی گنجند وما ققط به یکی از آن ها اشاره می کنیم وآن « ا حساس ِتعلق به مجموعه ای می باشد که در آن زندگی می کنیم که برای دانش آموز خانه است ومدرسه » وشعری را که در مطلع سخن آوردیم بیانگر این واقعیت است :احساس تعلقی که کودک به مادر دارد( به طور کلی احساس تعلق کودک به خانه)بهداشت روانی او را در خانه تامین می کند ؛
واما همکار عزیز! من وتو تا به عنوان یک مربی تا چه اندازه موفق شده ایم این احساس تعلق را در دانش آموزانمان نسبت به خانه ی دومشان ونهایتا تامین بهداشت روانی آنها ایجاد کنیم؟ کمی بیندیشیم .
محمد حسن صاحبدل

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات