همه ي ماكم و بيش از مضرات استفاده ي نادرست از رايانه ها به خصوص براي ستون فقرات آگاهيم ؛ اما به نظر مي رسدكه برخي فناوري هاي پيشرفته بيش از گذشته سلامت ما را تهديد مي كنند .
پس از لپ تاپ و نوت بوك كه به دليل محل قرار گيري حين كار مورد انتقاد بودند ؛ اكنون تب تبلت فراگير شده است . پژوهشگران دانشگاه هاروارد پس از بر رسي اعلام كردند كه :
“تبلت ها خطر ناك ترين دستگاه براي سلامت عضلات گردن هستند .”
چرا؟
اولا” كه آن را در بغل مي گيريد و براي استفاده سر به پايين خم مي شود .
ثانيا” از دستهابراي نگهداشتن آن استفاده مي كنيد كه اين وضعيت سر ودست ها اصلا” براي گردن خوشايند نيست!
وثالثا”در حين كار بدن به حالت خميده در مي آيد كه گردن را اذيت مي كند .
هار واردي ها اضافه كرده اند كه :
نوت بوك را لا اقل روي پا هايتان مي گذاريد و وزن آن بهتر در بدن توزيع مي شود اما وقتي كه با تبلت كار مي كنيد گردن است كه بايد جور كار اين كار را بكشد .
حالا خود دانيد كه :
بين سلامت گردن و كار با تبلت كدام را انتخاب كنيد .
به نقل از: دوفصلنامه ي “پيك سلامت ” مجتمع آموزشي فرهنگي پسرانه ي معلم

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات