ای خدای بزرگ در این واپسین دقایق شب آخرین جمعه ی رمضان دست نیاز به سوی بی نیاز دراز می کنم وگزیده ای از تمامی خواسته هایم را درفرصت اندکی که تااذان صبح باقی مانده تکرار می کنم وعاجزانه از تو طلب اجابت می کنم : ای خدای من تمامی ملت های به پا خواسته را از شر  سلطه جویان برهان .خدایا سلامت ، امنیت و وسعت رزق و روزی را نصیب تمامی انسان ها ی این کره خاکی  واین حقیر وعزیزانش بگردان. ای خدای بزرگ سریع خواهش هایم را به زبان می آورم تا قبل از اذان صبح که اوج لحظه های اجابت است به تو عرضه کنم موفقیت درتحصیل وسروسامان یافتن همه ی جوانان واین عزیزان ونور دیدگان مرانیز نصیب آنان بگردان. واین دعاهارا آن چنان که خود مصلحت می دانی برآورده ساز  ومن اگر عمری باشد درسحرگاه آخرین جمعه ی رمضانی دیگر به مرور آن ها می پردازم واز لطفی که در قبولی دعاهایم بر من ارزانی داشته ای سپاس گزار خواهم بود وای خدای بزرگ من هم  اگر توفیقم دهی ساعاتی دیگر به دریای خروشان یارانت خواهم پیوست تا به ندای دوست تو روح الله  وفرزند خلف او آن سید خراسانی شکوه وعظمت روز قدس راشاهد باشم ،  ودرسحر گاه آخرین جمعه ی رمضانی دیگر ،باشد که جهان رنگی دیگر به خود بگیرد ……. ونمن علی الذین استضعفو ا  فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین    جهان رامنور گرداند آمین یا رب العالمین یارب  الـ  ……………………

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات