با توجه به جدید بودن این درس و احتمال این که بعضی از همکاران عزیز موفق به حضور در کلاس  آموزش ضمن خدمت  این درس نشده باشند خلاصه ای از طرح درس ( من کیستم ) را تقدیم می کنم

گام اول

بچه ها سلام بانام ویاد خدای بزرگ اولین درس سبک زندگی را شروع می کنیم :

اگر شما بخواهید خودتان را به دوستانتان معرفی کنید چه چیز هایی در باره ی خودتان می گویید؟ در سه سطر بنویسید.

بعد از چند دقیقه  تعدادی از دانش آموزان داوطلبانه نوشته های خودشان را برای دوستانشان می خوانند.

گا م دوم

حالا کتاب ها را باز کنید ( درصورتی که هنوز کتاب درسی به دست دانش آموزان نرسیده باشد از  پی دی اف کتاب وپروژکتور کلاس  ویا مستقیما از کامپیوتر کلاس ا ستفاده می کنیم )  پس از خواندن ص1 بنویسند که جوان در نگاه به خود در آینه چه می گوید.

سپس هر دانش آموز خود  و دانش آموز مجاور خود را توصیف کند  وهر دانش آموز توصیف خود ودیکری را  در مورد خودش با هم مقایسه کند وبه  اشتراکات وشباهتهای دو توصیف توجه کنند.

گام سوم

به  دانش آموزان آینه هایی می دهیم  واز آن ها می خواهیم که به توجه به آینه یک ویژگی منحصر به فرد خود را  بنویسند و چند نفر نوشته ی خود را بخوانند.

گام چهارم

استامپی را در اختیاد دانش آموزان قرار می دهیم واز آن ها می خواهیم که انگشت خود را به استلمپ بزنند واثر انگشت خود را بر روی برگه ی دفتر خود با ذره بین ببینند . وبااثر انکشت چند نفر دیگر مقایسه کنند .

سپس از دانش آموزان  بخواهیم که در دفتر خود در چند سطر بنویسند  که  هدف ما از انجام این فعالیت جه بود؟   چند نفر نوشته های خود ر ابخوانند.

{ همکاران کرامی قطعا توجه خواهند داشت که همه ی دانش آموزان در اظهار نظر های کلاسی فعال باشند}

درپایان از دانش آموزان می خواهیم در دفتر خود بنویسند که خود آگاهی چیست و در توضیح خود آکاهی به  چه نکاتی باید توجه داشته باشیم.

== این طرح درس مربوط یک جلسه ی دوساعتی ویا دوزنگ جداگانه ی 45 دقیقه ای می باشد .   موفق باشید – مجتمع آموزشی معلم

 

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات