روش هاي پر ورش خلاقيت
 
 
روش فهرست صفات :

 

مثال اول:

 

در كلاس درس ؛ 1) يك شييء را در كلاس در نظر بگيريد
.
2) دانش آموزان از طريق بارش فكري صفات وخصوصيات آن را فهرست كنند.

 

3) يك شييء ديگر در كلاس در نظر بگيريد

 

4) صفات وخصوصيات آن را هم فهرست كنند

 

5 ) شييء سوم را هم در نظر بگيريد

 

6) صفات وخصوصيات آن را هم فهرست كنند

 

7) حالا روي يكي از اشياي فوق متمركز شوند .
 
8) دانش آموزان سعي كنند صفات وخصوصياتي از دو شيء ديگر را به آن نسبت دهند.

 

9) حالاآن ها شيئي را ابداع كرده اند كه قبلا وجود نداشته است. نو و تازه و باارزش است .

 

تغييرات ونو آوري هاي صنعت اين چنين به بازار مي آيد.

به نقل از : غني سازي فرهنگ آموزش وياد گيري، دكتر حوري زاد

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات