شهادت بهشتيان : خط امان انقلاب 

يادي از حماسه  ي   هفتم  تير  1360
راه خدا زنور حق گشت چو ماه تابناك ** زصيحه ي حزب خدا پشت عدوي شد به خاك
واهمه ها زخشم خلق خصم زبون رابه دل**حزب خدا چه سرفراز دشمن بي چاره خجل
حزب خدا در انجمن گره گشاي خلق ما ** منافقين بي حيا در سرشان توطئه ها
توطئه اي كه شد از آن به دست اين منافقان** پيكر هفتاد ودوتن غرقه به خون پاكشان
شهادت بهشتيان حماسه در جهان نوشت ** بر انقلاب سومين به خون خط امان نوشت
الا كه در ره خدا نموده ايد جان نثار ** نثار روح پاكتان زما درود بي شمار
در ره حق فدا شدن چه جان فدا نمودني ! ** به سوي حق شتافتن وه كه چه ره سپردني!

صاحبدل تابستان 1360

برچسب گذاری شده در:

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات