شیوه ای زیبا از مدرسه داری وتعلیم وتربیت

چند روزپیش از مدرسه ای باز دید کردیم که همه چیزش با مدارس دیگر متفاوت است ؛ابتدا پای صحبت مدیر مدرسه می نشینیم :
در مدرسه ی ما تدریس مستقیم وجود ندارد : ما فرایند “یاد دهی یادگیری ” را به فرایند “یادگیری ” تبدیل کرده ایم .سر فصل های دروس طبق برنامه ی خاصی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد . وهر دانش آموز در منزل یا مدرسه با مطالعه متن کتاب وانجام تمرینات لازم ؛ فرایند یاد گیری را شکل می دهد.
فرایند یادگیری به صورت پروژه های منظم توسط هر دانش آموز انجام ودر سر کلاس ها به دبیران مربوطه ارائه می شود . در مدرسه هر کلاس وپایه برای خودش یک برنامه ی هفتگی دارد واین دانش آموز است که تصمیم می گیرد هر زنگ در کدام کلاس حاضر شود . دانش آموزهر ساعت که بخواهد می تواند وارد کلاس شود وهر لحظه که مایل باشد کلاس را ترک کند وبه هر مکان یا کلاسی که خود صلاح می داند برود .
ارتباط دانش آموزان با معلم کلاس به صورت مستقیم است ؛هر دانش آموز پروژه وتکلیفی دارد که در منزل انجام می دهد : مثلا خلاصه کردن درس 4علوم به صورت نمودار درختی ویا حل سوالات صفحه ی 20 کتاب ریاضی .
هر دانش آموزپروژه ی خود را در کلاس به معلم ارائه و معلم در حضور دانش آموز آن را بر رسی می کند و توصیه های لازم به عمل می آورد ودر پایان از مطالب پروژه چند سوال از دانش آموز می پرسد تا کیفیت یادگیری هم مورد ارزشیابی قرار بگیرد.
در پایان هر ماه به دانش آموزان کارنامه ی درسی و رفتاری داده می شود تا دانش آموزان واولیای آن ها از میزان پیشرفت مطلع شوند .
سیستم کار این مدرسه با توجه به اصول زیر طراحی شده است :
1- یادگیری اکتشافی
2- تفاوت های فردی
3- آزادی عمل حد اکثری
4- کار گروهی
5- شادابی ونشاط
6- عزت فردی
7- درونی کردن ارزش ها
8- مقید بودن به ارزش های دینی
9- خلاقیت
10- کشف استعداد های نهفته
۱۱ -هویت ملی
سوال شد اگر دانش آموزی در انجام پروژه های خود کوتاهی کند ویا یادگیری او کیفیت مطلوبی نداشته باشد با او چه رفتاری انجام می شود ؟ پاسخ:ابتدا با او صحبت می کنیم و نهایتا” از اوقول می گیریم که اشکالات خود را رفع کند واکثرا” به نتیجه می رسیم ولی اگر با انجام این تمهیدات ندرتا”به نتیجه ی مطلوبی نرسیم دیگر ما به او برنامه می دهیم ومقدار متناسبی از آزادی های او محدود می شود وبرای این که کار به این جا کشیده نشود اکثرا دانش آموزان با مدرسه همراه می باشند .
سوال شد آیا اصلا در مدرسه ی شما تدریس مستقیم وجود ندارد؟
پاسخ :در بعضی از دروس اگر دبیری صلاح بداند در هفته یک جلسه ی20 دقیقه ای کلاس گروهی تشکیل می شود .
پس از توضیحات مدیر از کلاس علوم هفتم ومطالعات اجتماعی هشتم بازدید کردیم وآن چه را که از مدیر محترم شنیده بودیم به عینه در کلاس ها مشاهده کردیم . دانش آموزان با نظم وسکوت در کلاس به صورت فردی یا گروهی در حال مطالعه بودند وبه نوبت برای ارائه ی پروژه ی خود به معلم مراجعه می کردند. با این آرزو که ای کاش رایحه ای از این مدرسه به دیگر مدارس ما نیز برسد،با دریافت هدیه ای شامل یک تابلوی بسیار زیبا وکتابی در مورد شیوه ی کار مدرسه ،خدا حافظی کردیم واین یاد داشت به شکرانه ی این فرصت طلایی که نصیبمان شد به رشته ی تحریر در آمد .
محمد حسن صاحبدل اسفند 94

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات