❤️❤️❤️تبریک تبریک❤️❤️❤️

گل ببارید که مهمان داریم
شاد باشید که عید آمده است

ششمین روز به ماه اسفند
مژده آورده نوید آمده است

روز تبریک و گل و نقل و گلاب
بهترین عید سعید آمده است

این همه خوشدلی وجشن وسرور
هدیه ی رب مجید آمده است

بهر سارا ومحمد امروز
مژده ی بخت سفید آمده است

گل ببارید که مهمان داریم
شاد باشید که عید آمده است
❤️❤️❤️❤️

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات