به نام خداوند دانا وتوانا

روش تحقيق به شكل هاي مختلفي تدريس مي شود . در دانشگاه ها معمولا به صورت يك درس 2واحدي تئوري  

در مدرسه ي ما  روش تدريس به صورت كار گاهي است يعني آن چه كه دريك جلسه بايد تدريس شود در همان كلاس  12نفره به صورت عملي اجرا مي شود و در آخرين جلسه هر يك از افراد كلاس يك تحقيق

مدون ودرست  از موضوعي را كه خودشان انتخاب كرده اند  در دست خواهند داشت .   شما با پي گيري اين درس هامي توانيد دراين آموزش سهيم باشيد  .اساتيد فن  نيز مي توانند اين روش را- اگر بپسندند – در كلاس  هاي خود  اجرا كنند . تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد .

روش تحقیق      –  جلسه  اول                                                                                      

تحقیق یعنی یک جستجوی علمی ومنطقی برای رسیدن به یک حقیقت  یاحل یک مساله

در دنیای امروز روش تحقیق ابزاری است که هر دانش آموز ودانش پژوه به این ابزار نیاز دارد ، در اين مدرسه   در آموزش روش تحقیق  پا را  از یک بحث وکلاس تئوریک فراتر گذاشته  و روش تحقیق به عنوان یک مهارت  به صورت کارگاهی   در برنامه  ی د رسی در نظر گرفته شده است .

در این کلاس مهارت تحقیق را قدم به قدم مورد بر رسی قرار می دهیم وباهم آن را تمرین می کنیم 

قدم اول –  موضوع تحقیق 

ممکن است  معلمی  در یکی از کلاس ها ی مدرسه موضوعی را برای تحقیق معرفی کند ویا از دانش آموزان  بخواهد به دل خواه موضوعی را برای تحقیق خود انتخاب کنند.

واضح است که هر عنوان وموضوعی برای انجام یک تحقیق واقعی ومفید  مناسب نیست .

به عنوان های زیر توجه  کنید  به نظر شما کدام عناوین برای تحقیق  مناسب است وکدام مناسب نیست ؟ برای عنوان های نا مناسب دلیل خود را ذکر کنید 

این فعالیت در  کارگاه روش تحقیق در داخل گروه ها انجام می شود  ودر پایان کلاس جمع بندی ونتیجه گیری می شودزمان 15 دقیقه

موضوعات  

ایران (1

تهران  (2

پیش مطالعه(3

پیش مطالعه چه فوایدی دارد ؟(4

نظرات گروه هاگروه1گروه2گروه 3گروه 4گروه 5

جمع بندی ونتیجه گیری                —————————————————————————————————

                                              

کلاس روش  تحقیق             جلسه ی دوم

 نتیجه ی کار گروهی  کلاس ها :بحث جلسه ی اول موضوع  یاعنوان تحقیق بود که در 6 کلاس کارگاهی در داخل گروه های کار  مورد گفتگو وتبادل نظر قرار گرفت  .از دو موضوع اول  بین  ایران  وتهران  عنوان  تهران  بیشترین  تعداد موافق  را داشت  وبین  سه موضوع  بعد  فواید پیش مطالعه  بیشتر مورد نظر  گروه ها  بود  .ونتیجه ی نهایی بحث ها این شد که :موضوع تحقیق هر چه جزئی تر وریز تر باشد  اطلاعات به دست آمده  دقیق تر وتخصصی تر خواهد بود

 

قدم دوم :  در این مرحله  باید سوالاتی  را که در مورد  موضوع انتخاب شده  مطرح می باشد   مشخص  کنیم ، بنابر این در این جلسه  از گروه ها می خواهیم که  در باره ی سوالاتی که به موضوع تحقیق آن ها  مربوط می شود بحث  کنند  وپس از تنظیم سوال ها آن ها را تحویل دهند. سوال يا سوالات  تحقيق  بعد از موضوع يا عنوان مهمترين ركن كار مي باشد  زيرااين سوالات هستند كه مسير ومحور كار رابه محقق نشان مي دهند وبر اساس آن هاست كه نياز هاي او را درمورد اطلاعات ودر نتيجه  منابع مورد جستجو مشخص مي كند.

كاربرگ  جلسه دوم  

 شماره  یا نام گروه…………عنوان تحقیق: ……………..سوالات :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

درجلسه سوم سوالاتي كه توسط گروههاطرح شده است مورد بر رسي قرار مي گيرد. ازاين جلسه به بعد تحقيق شكل واقعي  پيدا مي كند  يعني كلاس ها گروه بندي مي شود ،هر گروه موضوعي را براي تحقيق انتخاب مي كند  و جلسه به جلسه كار هايي را كه در كلاس وخارج از كلاس انجام داده اند  كنترل وتصحيح مي شود  وتا آخرين جلسه هر گروه يك تحقيق كامل وعلمي در دست  خواهند  داشت .

جلسه ي سوم     كلاس روش تحقيق

در جلسات اول ودوم تحقيق راتعريف كرديم وگفتيم اولين قدم تحقيق انتخاب عنوان تحقيق  وقدم دوم  طرح سوالات تحقيق مي باشد.  در اين جلسه اعضاي كلاس به گروه هاي 4 نفره تقسيم مي شوند ، هر گروه  نام مناسبي  براي خود در نظر مي گيرد،هر گروه موضوعي رابراي تحقيق  انتخاب مي كنند  ،

آن  گاه گروه ها  سوالات مربوط به تحقيق را طرح مي كنند،  يعني سوالاتي كه اين تحقيق در پايان بايد پاسخ گوي آن ها باشد .  .موضوعات انتخاب شده  در اين جلسه  وسوالات طرح شده به شرح زير مي باشد:

موضوع تحقيق-                                   سوالات تحقيق                                 نام گروه شماره  گروه
 جنگ نرم                 1)مفهوم جنگ نرم؟ 2)سابقه ي تاريخي ؟ 3) تاكتيك هاي دشمن ؟  4) روشهاي مقابله؟  حاميان فرهنگ 1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9

كارگاه آموزش روش تحقيق  – جلسه ي  چهارم

انتخاب  موضوع تحقيق  وطرح سوالات تحقيق در جلسات اول تا سوم انجام شد  واز  اعضاي كلاس ها خواسته  شده كه  بر اساس سوالاتي كه طرح كرده اند  منابع لازم را براي تحقيق خود انتخاب كنند  ، تا در جلسه چهارم  وارد بحث منابع و چگونگي ياد داشت برداري از منابع شويم .

سوال : براي جمع آوري اطلاعات از چه منابعي استفاده مي كنيم ؟ 

پاسخ ها:

_ كتاب هاي مختلف

_  روزنامه ها ومجلات

_ اشخاص :  كارشناسان، متخصصان،  معلمان، صاحبان مشاغل و……..

_مراجعه به مكان ها: كتاب خانه ها ، آثار باستاني، كارخانه ها ،طبيعت ،دانشگاه ها و…

_ وبلاگ ها وسايت هاي مرتبط با موضوع

و روش هاي جمع آوري اطلاعات ؟

پاسخ ها:

_ مطالعه

_مشاهده

_مصاحبه

_ پرسش نامه

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات