تقدیم به مادر نازنینم
*****
مادرم ای فروغ خانه ی من

مادر ای بهترین ترانه ی من

نام زیبای توست شهد لبم

یاد تو همنشین روز وشبم
*****
یاد آن لحظه های صحبت تو

مهر تو،لطف تو، محبت تو

مهر تو نقش این سرای من است

صبر تو درسی از برای من است
*****
گل اگر بود مادر من بود

کاش امروز در بر من بود

بعد از این هر گلی که می چینم

نقش روی تو را در آن بینم
*****
گل من ،ماه من ، ستاره ی من

در فراغ تو چیست چاره ی من؟

رحمت ولطف حق برای توباد

جنت عدن او سرای تو باد

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات