روش تحقيق – جلسه ي پنجم

در اين جلسه اعضاي كلاس منابع انتخاب شده براي تحقيق را به كلاس مي آورند و روش فيش بر داري از مطالب را با اجراي در كلاس ياد مي گيرند .
هنگام فيش برداري اولا بايد سر برگ فيش را كاملا تكميل كنند . ضمنا روي هر برگه فقط يك مطلب راوارد كنند. اصلي يا فرعي بودن موضوع ياد داشت را هم بايد مشخص نمايند .

يك فيش تحقيق شامل : نام كتاب ( منبع) …………………نام مولف………………..نام مترجم………………..ناشر ………………….محل نشر ……………….تاريخ نشر……………

مي باشد.

درصورتي كه اطلاعات از اينترنت باشد نام سايت…………….. يا وبلاگ ……………. درروي فيش نوشته مي شود

از نظر طبقه بندي اصلي……….. يا فرعي…………. بودن موضوع را مشخص مي كنيم . نام فيش بردار …………….. و كد فيش…………. را نيز روي فيش مي نويسيم . سپس در متن فيش اطلاعات به دست آمده منبع را
وارد مي كنيم

(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات