عدد تام عددی است که مساوی با مجموع مقسوم علیه های خود باشد ( به جز خودش) مانندعددشش که برابراست بامجموع اعداد 1و2و3
بااین توضیح ازاعداد 10تا20کدام عددکامل می باشد؟ منتظر پا سخ صحیح باشید .
صاحبدل

پاسخ  با توضیحات بالا هیچ کدام از اعداد بالا عدد کامل نمی باشد .
****************************************************************************

ریاضیات به سبک شیخ بهایی

در جمع چند عدد چند رقمي که زير هم نوشته شده بجاي آنک اعداد از سمت راست جمع زده شوند، از سمت چپ جمع زده مي

شوند. مثلا:

9 4 5 6
2 4 5 7
9 5 6 3

——————-
16000
1600
130
20
———-

17750

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات