جواب في البداهه ي حضرت علي عليه السلام در مورد عددي كه به اعداد 2تا 10 قابل قسمت است
مردي‌ يهودي نزد أميرالمؤمنين‌ عليّ بن‌ أبي‌طالب‌ عليه‌ السّلام‌ آمد، و گفت‌: كوچكترين عددي‌ را براي‌ من‌ نام‌ ببر كه بر2و3و4و5و6و7و8و9و10 بخش پذير باشد،. حضرت‌ گفتند: اضْرِب‌ أيَّامَ اُسْبُوعِكَ فِي‌ أيَّامِ سَنَتِكَ! «عدد روزهاي‌ هفته‌ات‌ را در عددِ روزهاي‌ سالت‌ ضرب‌ كن‌!» چون‌ يهودي‌ ضرب‌ كرد، و ديد مسأله‌ درست‌ است‌، ايمان‌ آورد.
اگر عدد ايّام‌ هفته‌ كه‌ 7 است‌ را ضرب‌ در عدد ايّام‌ سال‌ كه‌ 360 است‌ بنمائيم‌ مساوي‌ با 2520 خواهد شد. 2520=7*360
و در «خلاصة‌ الحساب‌» آورده‌ است‌ كه‌ جالب اين است كه‌ اين‌ كوچكترين‌ مضرب‌ مشترك‌، يعني‌ مخرج‌ كسرهاي‌ نُه‌گانه‌ ( يك دوم، يك سوم ،….. تا يك دهم ) از ضرب‌ عدد روزهاي‌ ماه‌ يعني‌ 30، در عدد ماههاي‌ سال‌ يعني‌ 12، در عدد روزهاي‌ هفته‌ يعني‌ 7 حاصل‌ مي‌شود: 2520=7*12*30

درباره نویسنده

محمد حسن صاحبدل

طراح قالب وین

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

مشاهده تمام مقالات