برای بستن ESC را فشار دهید

محمد حسن صاحبدل

110 مقاله

در طول سالهایی که گذشته یافته ها و بافته هایی پراکنده برایم فراهم آمده بود که به دنبال فرصتی بودم تا آنها را در جایی بنگارم و بگذارم ؛ از طرفی در کلاس های درس پیش می آمد که سخن به درازا می کشید و ادامه مطلب باعث اطاله کلام می شد که آنها را به فرصتی دیگر احاله می کردم و اکنون این صفحه یادداشت را برای بیان این مطالب فراهم کرده ام .

0 5
1
محمد حسن صاحبدل
1 دقیقه مطالعه

– محمد حسن صاحبدل   قابل توجه دانش آموزان عزیزبحث ضمیر هم جزو این درس استضمیر کلمه ای است که جای اسم قرار می گیردعلی آمد : او آمد او جای علی قرار گرفته ضمیر استضمیرهال گسسته جدا از اسم می آیند :من – تو…

0 9
8
محمد حسن صاحبدل
8 دقیقه مطالعه

محمد حسن صاحبدل ۲۰:۵۴ تدریس شعر گُل وگِل شعر گل و گل از ملک الشعرای بهار دراین شعر ملک الشعرای بهار شعر سعدی در داخل شعر خودش آورده که به این آرایه تضمین می گوییم اصل شعر سعدی را هم در پایان آورده ام شبی…

0 14
3
محمد حسن صاحبدل
3 دقیقه مطالعه

محمد حسن صاحبدل ۲۰:۴۲ این هم معنی معنی شعر ای مرغک پروین اعتصامی ای مرغک خرد ز اشیانه پرواز کن و پریدن اموز ای پرنده ی کوچک از اشیانه ات پرواز کن تا پریدن را یاد بگیری تا کی حرکات کودکانه؟ در باغ و چمن…

0 10
3
محمد حسن صاحبدل
3 دقیقه مطالعه

محمد حسن صاحبدل ۱۹:۳۲ درس دهم : کلاس ادبیات چشم دوختن : کنایه از نگاه کردن جاذبه : گیرایی/جذابیتدستپاچگی:عجله/شتاب زدگی جرئت:شجاعتلحن:آهنگ مندیش:نیندیش /مخفف میندیش پاسی:قسمتی یابخشی از زمان /پاسی ازشب:قسمتی ازشب مردم چشم:مردمک چشم تحسین:آفرین گفتننوابغ:جمع نابغه باهوش و زیرک خرد:کوچکنظیر :همانند فراغت :آسودگی پروا:ترستلاوت:خواندن…

0 24
15
محمد حسن صاحبدل
15 دقیقه مطالعه

آرایه های ادبی :  1 ـ تشخیص (آدم نِمایی ـ جان بخشی به اَشیاء ـ شَخصیّت بخشی ) : نسبت دادن اعمالِ انسانی به غیرِ انسان را  تشخیص می گویند. مثال : اَبر  از شوقِ کِه می خَندد بدین سان قاه قاه : در این مصراع…

محمد حسن صاحبدل
3 دقیقه مطالعه

آزمون ادبیات فارسی هفتم نوبت اول  متوسطه ا معلم – دبیر :صاحبدل سوال اول:        به دریا بنگرم دریا تو بینم          به صحرا بنگرم صحرا توبینم          (  4نمره   ) 1)بیت بالا چند جمله است؟ 2)فعل های بیت بالا را بنویسید. 3)مفعول ها ومتمم ها را…

محمد حسن صاحبدل
13 دقیقه مطالعه

نام درس : فارسی | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | برگرفته از سایت  نمره برتر | تکمیل واضافات از صاحبدل معنی درس علم زندگانی فارسی هفتم : علم زندگانی در درس 7 فارسی هفتم ????قالب شعر: مثنوی????شاعر: پروین اعتصامی ???? معنی واژه های درس هفتم شوق:…

محمد حسن صاحبدل
1 دقیقه مطالعه

دانش آموزان عزیز ، اولیا ی محترم وهمکاران گرامی با ورود به این سایت تمامی نیاز های شما در مورد نمونه سوالات امتحانی مورد نظر تامین می شود کلیک کنید( https://nomrebartar.com/ )

محمد حسن صاحبدل
3 دقیقه مطالعه

سوال آزمون  در منزل ادبیات فارسی هفتم نوبت اول سوال اول  :      تورا پرواز بس زود است ودشوار        ز نوکاران که خواهد کار بسیار؟ با توجه به بیت بالا به سوالات زیر پاسخ دهید : الف)فعل ربطی، مسند و نهاد  مصراع اول را بنویسید. (3)…